Osnovni podaci o kursu za mirno rešavanje radnih sporova

Poštovani korisnici,

pred vama je kurs za mirno rešavanje radnih sporova, čiji je osnovni cilj povećanje informisanosti o institutu mirnog rešavanja radnih sporova, kao jednog delotvornog i efikasnog načina zaštite radnih prava.

Ovaj kurs je nastao u okviru projekta ,,Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava – mirno rešavanje radnih sporova'', koji sprovodi Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), zajedno sa Unijom poslodavaca Srbije (UPS), Savezom samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Ujedinjenim granskim sindikatima NEZAVISNOST (UGS Nezavisnost), uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Srbije. Projekat je finansirao SOLIDAR SUISSE / Swiss Lаbour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji.

Kurs će Vam pružiti relevantne informacije kako o samom institut mirnog rešavanja radnih sporova, tako i o postupku i procedurama rešavanja radnih sporova uz posredovanje Agencije, a sve u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, koji detaljno reguliše ovu oblast.

Na kraju kursa možete testirati svoje stečeno znanje, i videti rezultate urađenog testa. 

Klikom na dugme VIDEO pokrećete kurs. SREĆNO!